آخرین مهلت برای کاربران کیف پول STC به سرعت در حال نزدیک شدن است – بازخرید توکن ها را فراموش نکنید

آخرین مهلت برای کاربران کیف پول STC به سرعت در حال نزدیک شدن است - بازخرید توکن ها را فراموش نکنید

دارندگان سکه دانشجویی در کیف پول STC باید برای بازخرید توکن های خود عجله کنند. تیم پشت پروژه به کاربران در مورد پیشرفت‌های فرآیند بازخرید و گزینه‌های موجود اطلاع می‌دهد. تیک تاک ساعت برای دارندگان سکه دانشجویی است. کاربران کیف پول STC کمتر از سه ماه فرصت دارند تا توکن های خود را بازخرید کنند. رستگاری […]