آرتور هیز: بانک‌های ژاپنی در بحران به دلیل ناکامی‌های تجاری دلار-ین

آرتور هیز: بانک‌های ژاپنی در بحران به دلیل ناکامی‌های تجاری دلار-ین

آرتور هیز: بانک‌های ژاپنی در بحران به دلیل ناکامی‌های تجاری دلار-ینبانک‌های ژاپنی که زمانی در استراتژی‌های مالی خود مطمئن بودند، اکنون به دلیل تغییر در سیاست‌های پولی جهانی با چالش‌های شدیدی روبرو هستند، همانطور که آرتور هیز، بنیانگذار Bitmex در آخرین پست وبلاگ خود بیان کرد. این مؤسسات در چرخه ای از بازدهی پایین و هزینه های پوشش ریسک بالا گرفتار شده اند که به طور چشمگیری بر عملیات و ثبات مالی آنها تأثیر می گذارد. ژاپنی […]