آینده صنعت کریپتو: بینش مدیر عامل شرکت Marathon Digital درباره ترامپ و بایدن

آینده صنعت کریپتو: بینش مدیر عامل شرکت Marathon Digital درباره ترامپ و بایدن

آینده صنعت کریپتو: بینش مدیر عامل شرکت Marathon Digital درباره ترامپ و بایدنمدیر عامل شرکت Marathon Digital بینش خود را در مورد آینده صنعت کریپتو و تأثیر احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده به اشتراک گذاشته است. مدیر اجرایی مشاهده کرد که دولت بایدن در طول تاریخ از طریق آژانس های مختلف خود با بیت کوین و کریپتو دشمنی داشته است. با این حال، او به تغییر اخیر در موضع آن اشاره کرد که احتمالاً به دلیل این موضوع است […]