آینده نگری FA هایک: تصور صعود غیرقابل توقف بیت کوین از طریق یک “راهی حیله گر و دور”

در سال‌های اخیر، بحث‌ها پیرامون پیش‌بینی‌های رویایی معمار مشهور و نظریه‌پرداز سیستم باکمینستر فولر، که گفته می‌شود مفهومی مشابه بیت‌کوین را پیش‌بینی کرده بود، رونق گرفته است. به طور مشابه، هنری فورد، نجیب زاده صنعتی، با تصور یک ارز جدید انرژی با پتانسیل توقف جنگ ها اعتبار دارد. علاوه بر این، فردریش هایک، یک چهره برجسته در […]