ارزش دلار درآمد استخراج روزانه بیت کوین به پایین ترین حد تاریخی رسیده است

ارزش دلار درآمد استخراج روزانه بیت کوین به پایین ترین حد تاریخی رسیده است

قیمت هش بیت کوین یا ارزش پیش بینی شده 1 پتاهاش در ثانیه (PH/s) قدرت هش در روز، به پایین ترین حد تاریخی رسیده است. بر اساس شاخص قیمت هش لوکسور، در ساعت 6 صبح به وقت شرقی در تاریخ 4 ژوئیه 2024، قیمت هر پتاهاش به 44.842 دلار در هر PH/s کاهش یافت. ارزش دلاری درآمد استخراج روزانه به ازای هر پتاهاش از […]