ارزش قفل شده در Defi در میان رشد گسترده بازار و تسلط لیدو به نقطه عطف 100 میلیارد دلاری نزدیک می شود

ارزش قفل شده در Defi در میان رشد گسترده بازار و تسلط لیدو به نقطه عطف 100 میلیارد دلاری نزدیک می شود

ارزش قفل شده در Defi در میان رشد گسترده بازار و تسلط لیدو به نقطه عطف 100 میلیارد دلاری نزدیک می شودپنج روز پیش، کل ارزش قفل شده (TVL) در پروتکل های مالی غیرمتمرکز (defi) از مرز 80 میلیارد دلار فراتر رفت و از آن زمان، 11.66 میلیارد دلار دیگر افزایش یافته است. از آنجایی که TVL بالاتر از آستانه 91 میلیارد دلار است، به نقطه عطف 100 میلیارد دلاری نزدیک می شود، رقمی که از قبل از سقوط مشاهده نشده است. […]