استخراج مخفی بیت کوین از ممنوعیت دولت در ونزوئلا، هرچند در مقیاس کوچک، جان سالم به در برد.

استخراج مخفی بیت کوین از ممنوعیت دولت در ونزوئلا، هرچند در مقیاس کوچک، جان سالم به در برد.

استخراج مخفی بیت کوین در ونزوئلا، هرچند در مقیاس کوچک، ادامه داردبر اساس گزارش های محلی، استخراج مخفی بیت کوین دوباره در ونزوئلا رونق گرفته است، البته در مقیاس کوچک پس از اینکه دولت دستور داد تمام عملیات استخراج بیت کوین را از شبکه برق قطع کند. فروشگاه‌های محلی ASIC هنوز هم ماینرهایی را برای عملیات‌های کوچک می‌فروشند که با مخفی کردن مزارع خود در مکان‌های نامشخص زنده می‌مانند. استخراج مخفی بیت کوین دوباره افزایش می یابد […]