اظهارات بانک مرکزی بولیوی، ارز دیجیتال ممکن است سودمند باشد، اشاره می کند که ابزار Stablecoins به عنوان پروکسی دلار

اظهارات بانک مرکزی بولیوی، ارز دیجیتال ممکن است سودمند باشد، اشاره می کند که ابزار Stablecoins به عنوان پروکسی دلار

اظهارات بانک مرکزی بولیوی، ارز دیجیتال ممکن است مفید باشد، استیبل کوین ها به عنوان پروکسی دلارادوین روجاس اولو، رئیس بانک مرکزی بولیوی، به تغییر اخیر در موضع این موسسه در مورد ارزهای دیجیتال و استیبل کوین اشاره کرد. بر اساس گزارش ها، روجاس اولو اظهار داشت که معتقد است افزودن رمزارز به سیستم مالی ملی ممکن است به عنوان یک جایگزین مفید باشد و به عملکرد استیبل کوین ها اشاره کرد. […]