اقتصاددان بر «رکود پنهان» احتمالی تاکید می‌کند: ارقام رسمی ممکن است تأثیر تورم را کمتر اعلام کنند

اقتصاددان بر «رکود پنهان» احتمالی تاکید می‌کند: ارقام رسمی ممکن است تأثیر تورم را کمتر اعلام کنند

اقتصاددان بر «رکود پنهان» احتمالی تاکید می‌کند: ارقام رسمی ممکن است تأثیر تورم را کمتر اعلام کننددر سرمقاله اخیر، پیتر سنت اونگه، اقتصاددان، پتانسیل یک رکود اقتصادی پنهان را بررسی می‌کند و پیشنهاد می‌کند که ارقام رسمی ممکن است میزان کامل کاهش را نشان ندهند. سنت اونگه نگرانی‌هایی را در مورد صحت داده‌های تورم ایالات متحده و پیامدهای آن برای اندازه‌گیری رشد اقتصادی واقعی ایجاد می‌کند. پیتر سنت اونگه، ارقام رسمی ممکن است کمتر از این بیان کنند […]