الکساندریا اوکاسیو-کورتز از مشارکت در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات نیویورک انتقاد کرد

الکساندریا اوکاسیو-کورتز از مشارکت در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات نیویورک انتقاد کرد

الکساندریا اوکاسیو-کورتز از مشارکت در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات نیویورک انتقاد کردالکساندریا اوکاسیو کورتز، نماینده نیویورک، از دخالت Fairshake، یک ابر PAC متمرکز بر رمزنگاری، در انتخابات حزب دموکراتیک منطقه شانزدهم کنگره نیویورک انتقاد کرده است. اوکاسیو-کورتز کمپین رسانه ای علیه جمال بومن، رئیس جمهور فعلی، به ارزش بیش از 2 میلیون دلار را به عنوان “فساد” و “تهدید اصلی برای دموکراسی آمریکا” در رسانه های اجتماعی توصیف کرد. الکساندریا اوکاسیو کورتز به Crypto PAC می گوید […]