انجیکس گلوبال مرکز استخراج رمزنگاری 80 مگاواتی با انرژی گاز طبیعی را در برزیل می‌سازد

انجیکس گلوبال مرکز استخراج رمزنگاری 80 مگاواتی با انرژی گاز طبیعی را در برزیل می‌سازد

شرکت استخراج ارزهای دیجیتال، Enegix Global، از ساخت یک مرکز داده جدید 80 مگاواتی در برزیل خبر داده است که نشان دهنده گسترش قابل توجه عملیات آن است. این پروژه دو فازی که قرار است فاز 20 مگاواتی اولیه خود را در سپتامبر 2024 راه اندازی کند، با بهره برداری از گاز طبیعی با بهره برداری 96 درصدی کار خواهد کرد. این حرکت استراتژیک در بحبوحه تغییر صورت می گیرد […]