ایالات متحده اپراتورهای بازار امپراتوری را در طرح دارک وب 430 میلیون دلاری متهم می کند – آنها با حداکثر مجازات ابد در زندان روبرو هستند

ایالات متحده اپراتورهای بازار امپراتوری را در طرح دارک وب 430 میلیون دلاری متهم می کند - آنها با حداکثر مجازات ابد در زندان روبرو هستند

ایالات متحده اپراتورهای بازار امپراتوری را در طرح دارک وب 430 میلیون دلاری متهم می کند - آنها با حداکثر مجازات ابد در زندان روبرو هستندتحقیقات امنیت داخلی ایالات متحده دو مرد را به دلیل اداره امپایر مارکت، یک بازار وب تاریک، که 430 میلیون دلار در معاملات غیرقانونی تسهیل کرده است، متهم کرده است. متهمان با مجازات های سنگین از جمله حبس ابد روبرو هستند. در طول تحقیقات، مجری قانون فدرال ارزهای دیجیتال به ارزش 75 میلیون دلار در زمان توقیف و همچنین پول نقد و گرانبها را توقیف کرد. […]