ایران پیشنهاد پیوند تمامی سیستم های پرداخت بریکس را دارد

ایران پیشنهاد پیوند تمامی سیستم های پرداخت بریکس را دارد

ایران پیشنهاد پیوند تمامی سیستم های پرداخت بریکس را داردناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده است که سیستم‌های پرداخت همه کشورهای عضو بریکس به هم متصل شود و امکان تسویه بدون درز بین آنها فراهم شود. کنعانی تصریح کرد: شرایط برای تحقق این امر فراهم شده است زیرا پرداخت ها بین این کشورها وجود دارد […]