بازی های کاربری Zksync Airdrop، بیش از 1.1 میلیون دلار در 350 کیف پول دریافت می کند

بازی های کاربری Zksync Airdrop، بیش از 1.1 میلیون دلار در 350 کیف پول دریافت می کند

K1z4، یکی از کاربران X، اخیراً فاش کرد که Zksync airdrop را تولید کرده و بیش از 6.6 میلیون توکن ZK به ارزش بیش از 1.1 میلیون دلار دریافت کرده است. K1z4 تصریح کرد که آنها از مجموعه ای دقیق از 350 کیف پول با IP های مختلف و ابزارهای مختلف استفاده کرده اند تا ربات های مورد استفاده در این کار را انسانی تر جلوه دهند، از جمله مصنوعی. […]