بانک روسیه بیش از 5700 طرح هرمی را در سال 2023 شناسایی کرد

بانک روسیه بیش از 5700 طرح هرمی را در سال 2023 شناسایی کردبانک روسیه گزارش داد که تعداد طرح های هرمی و ارائه دهندگان وام غیرقانونی در روسیه در سال 2023 به بیش از 5700 مورد افزایش یافت که افزایش 15.5 درصدی نسبت به تعداد شناسایی شده در سال 2022 بود. به طور خاص، تعداد طرح های هرمی شناسایی شده با تکیه 46 درصد افزایش یافت. در اینترنت و ارزهای دیجیتال به عنوان ابزاری برای تبلیغ و حمل […]