بانک روسیه در مورد شرایط مقررات آتی استیبل کوین بحث می کند

بانک روسیه در مورد شرایط مقررات آتی استیبل کوین بحث می کند

بانک روسیه در مورد شرایط مقررات آتی استیبل کوین بحث می کندبانک روسیه شرایطی را که باید در هنگام تنظیم استفاده از استیبل کوین برای افراد و شرکت های روسی در نظر بگیرد، برجسته کرده است. بانک اعلام کرد قبل از وضع مقررات، بررسی دقیق این دارایی ها و گفتگو با فعالان مربوطه بازار و جامعه اطراف آنها باید انجام شود. […]