بانک مرکزی هند RBI به سرمایه گذاران خرد در مورد عدم پاسخگویی و ثبات کریپتو هشدار می دهد

بانک مرکزی هند RBI به سرمایه گذاران خرد در مورد عدم پاسخگویی و ثبات کریپتو هشدار می دهد

بانک مرکزی هند RBI به سرمایه گذاران خرد در مورد عدم پاسخگویی و ثبات کریپتو هشدار می دهدبولتن مه ​​2024 بانک رزرو هند (RBI) به سرمایه گذاران خرد هشدار می دهد که «اکوسیستم کریپتو فاقد مسئولیت پذیری و ثبات است و با ابهام نظارتی مشخص شده است». بانک مرکزی هند همچنین هشدار داد که برخی از سیستم‌های ارزهای دیجیتال ممکن است «بدون پادمان‌ها مستعد بحران باشند». RBI Bulletin’s Crypto and Defi به بانک مرکزی هند، بانک رزرو هشدار می دهد […]