باهاما بانک ها را موظف به توزیع ارز دیجیتال بانک مرکزی می کند

باهاما بانک ها را موظف به توزیع ارز دیجیتال بانک مرکزی می کند

باهاما بانک ها را موظف به توزیع ارز دیجیتال بانک مرکزی می کندباهاما، اولین کشوری که یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به نام Sand Dollar منتشر کرد، در حال آماده سازی مقرراتی است تا بانک های تجاری را ملزم به دسترسی به پول الکترونیکی برای تقویت پذیرش کنند. جان رول، رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که این مقررات ظرف دو سال اجرا خواهد شد. “ما شروع کرده ایم به خودمان این را نشان می دهیم […]