بایننس ایالات متحده به نبرد قانونی علیه SEC با پیشروی پرونده اطمینان دارد

بایننس ایالات متحده به نبرد قانونی علیه SEC با پیشروی پرونده اطمینان دارد

بایننس ایالات متحده به نبرد قانونی علیه SEC با پیشروی پرونده اطمینان داردBinance US به تصمیم دادگاه مبنی بر اجازه ادامه دادخواست SEC پاسخ داد و نسبت به موضع خود ابراز اطمینان کرد و از رویکرد نظارتی SEC انتقاد کرد. ما در موضع خود مطمئن هستیم که پرونده کمیسیون بورس و اوراق بهادار توسط حقایق یا قانون پشتیبانی نمی‌شود و این کمیسیون فاقد اختیاراتی است که به دنبال آن است. […]