با وجود نوسانات بازار، مدل قانون قدرت بیت کوین کشش پیدا می کند

با وجود نوسانات بازار، مدل قانون قدرت بیت کوین کشش پیدا می کند

با وجود نوسانات بازار، مدل قانون قدرت بیت کوین کشش پیدا می کنددر سال 2020 و اوایل سال 2021، مدل قیمت بیت کوین سهام به جریان (S2F) توجه گسترده ای را به خود جلب کرد. اگرچه بیت کوین در حال حاضر بیش از 13 درصد کمتر از اوج ارزش خود در ماه مارس است، مدل راهرو قانون قدرت به طور فزاینده ای تأثیرگذار شده است. بسیاری بر این عقیده هستند که خط پشتیبانی مدل Power Law برای بیش از ده سال ثابت مانده است […]