برق آبی مقرون به صرفه اتیوپی و استفاده از استخراج رمزنگاری، استخراج کنندگان بیت کوین چینی را جذب می کند.

طبق گزارش ها، شرکت برق دولتی اتیوپی با 21 ماینر عمدتاً چینی بیت کوین قراردادهای تامین برق امضا کرده است. به نظر می رسد که تلاش این کشور آفریقایی برای ارز خارجی بر نگرانی هایی که اغلب توسط طرفداران تغییرات آب و هوایی مطرح می شود، اولویت دارد. اتیوپی به مقصد ترجیحی برای استخراج کنندگان بیت کوین چینی تبدیل می شود شرکت برق دولتی اتیوپی وارد […]