برنامه‌های شیکل دیجیتال اسرائیل به حرکت ارز دیجیتال بانک مرکزی اروپا بستگی دارد

برنامه‌های شیکل دیجیتال اسرائیل به حرکت ارز دیجیتال بانک مرکزی اروپا بستگی دارد

برنامه‌های شیکل دیجیتال اسرائیل به حرکت ارز دیجیتال بانک مرکزی اروپا بستگی داردبانک اسرائیل (BOI) در حال بررسی یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)، یک شیکل دیجیتال، برای مدرن کردن سیستم پرداخت اسرائیل و ایجاد نوآوری است. با این حال، اندرو ابیر، معاون فرماندار BOI اظهار داشت که BOI منتظر یک بانک مرکزی بزرگ، احتمالاً بانک مرکزی اروپا (ECB) است تا قبل از اقدام، یک ارز دیجیتال معرفی کند. این […]