برنامه توسعه سازمان ملل متحد با بنیاد Dfinity برای تقویت شمول MSME همکاری می کند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد با بنیاد Dfinity برای تقویت شمول MSME همکاری می کند

برنامه توسعه سازمان ملل متحد با بنیاد Dfinity برای تقویت شمول MSME همکاری می کندبرنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اعلام کرده است که با بنیاد Dfinity همکاری می کند تا ابتکار اعتبارنامه های مورد اعتماد جهانی (UTC) را تقویت کند. هدف این همکاری، بهبود مشارکت مالی برای شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط ​​(MSME) در سطح جهان با استفاده از فناوری بلاک چین است. پروژه سازمان ملل راه حل های هویت دیجیتال را برای تامین مالی MSME بررسی می کند. […]