برنشتاین مسابقه تسلیحاتی رمزارز را در میان مدیران دارایی پیش بینی می کند

برایان کلی: سولانا ممکن است ETF جایگاه بعدی را دریافت کند

بایت های خبری - 25شرکت تحقیقاتی و مدیریت سرمایه‌گذاری جهانی Bernstein بیان می‌کند که ارز دیجیتال در حال تبدیل شدن به یک فرصت تجاری قابل توجه برای مدیران دارایی است. با کاهش اخیر در محبوبیت صندوق‌های ESG (محیط‌زیست، اجتماعی و حکومت)، برنشتاین خاطرنشان می‌کند که انتظار می‌رود توجه به سمت ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک محرک مهم رشد بیش از حد معطوف شود. به گفته برنشتاین، وجود خواهد داشت […]