بروس فنتون، حامی بیت کوین، جک دورسی را به دلیل اتهامات سانسور در دوران تصدی توییتر محکوم کرد.

بروس فنتون، حامی بیت کوین، جک دورسی را به دلیل اتهامات سانسور در دوران تصدی توییتر محکوم کرد.

بروس فنتون، حامی بیت کوین، جک دورسی را به دلیل اتهامات سانسور در دوران تصدی توییتر محکوم کرد.در آخر هفته، یک شخصیت برجسته در بخش بیت کوین و بلاک چین، بروس فنتون، از طریق پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی X، جک دورسی، مدیرعامل بلاک، شرکت را مورد خطاب قرار داد. او با اتهام سازماندهی یکی از مهمترین اقدامات سانسور در این کشور مواجه شده است […]