بریتانیا اولین ETPهای بیت کوین و اتریوم با پشتوانه فیزیکی را برای عرضه در بورس لندن تایید کرد

بریتانیا اولین ETPهای بیت کوین و اتریوم با پشتوانه فیزیکی را برای عرضه در بورس لندن تایید کرد

بریتانیا اولین ETPهای بیت کوین و اتریوم با پشتوانه فیزیکی را برای عرضه در بورس لندن تایید کرداداره رفتار مالی (FCA)، برترین تنظیم کننده مالی بریتانیا، برای اولین بار، محصولات قابل معامله در مبادلات بیت کوین و اتریوم (ETPs) با پشتوانه فیزیکی را برای عرضه در بورس لندن تایید کرده است. Wisdomtree اظهار داشت: “تأیید FCA در این زمینه می تواند منجر به پذیرش سازمانی بیشتر طبقه دارایی شود.” اولین لیست بیت کوین و اتریوم ETP در […]