بنیاد فانتوم 120 میلیون دلار برای تسریع مهاجرت به سونیک اختصاص داده است

بنیاد فانتوم 120 میلیون دلار برای تسریع مهاجرت به سونیک اختصاص داده است

اخبار به اندازه بایت در مورد جدیدترین موضوعات مربوط به رمزارز و فناوری.بنیاد Fantom از تخصیص خزانه 200 میلیون FTM، تقریباً 120 میلیون دلار آمریکا، برای تسریع مهاجرت شرکا به شبکه جدید Sonic خود، رونمایی کرده است. این تخصیص شامل کمک های مالی برنامه های کاربردی، کمک های مالی استراتژیک به برنامه های غیرمتمرکز (dapps) و ابزارهای زیرساختی درجه یک و شرکا برای توسعه دهندگان و کاربران است. گفته می شود بنیاد […]