بیت کوین در کل تاریخ خود فقط 0.81 درصد از عمر خود را بالاتر از خط 60 هزار دلار گذرانده است.

بیت کوین در کل تاریخ خود فقط 0.81 درصد از عمر خود را بالاتر از خط 60 هزار دلار گذرانده است.

بیت کوین در کل تاریخ خود فقط 0.81 درصد از عمر خود را بالاتر از خط 60 هزار دلار گذرانده است.از یکشنبه، 3 مارس 2024، ارزش بیت کوین در 60000 دلار در واحد مجاورت باقی می ماند، که نشان دهنده پنجمین نمونه در سال جاری است که قیمت آن بالاتر از این سطح باقی مانده است. به طور طبیعی، با افزایش ارزش بیت کوین، مدت زمان آن در بالای چنین آستانه هایی در مقایسه با نقاط عطف مهم گذشته مانند 30000 دلار، 40000 دلار و 50000 دلار کاهش می یابد. کشف قیمت بیت کوین […]