بیت کوین کش در 24 ساعت 40 درصد افزایش می یابد زیرا بازار به نصف شدن آینده و ارتقاء اندازه بلاک تطبیقی ​​نگاه می کند.

بیت کوین کش در 24 ساعت 40 درصد افزایش می یابد زیرا بازار به نصف شدن آینده و ارتقاء اندازه بلاک تطبیقی ​​نگاه می کند.

بیت کوین کش در 24 ساعت 40 درصد افزایش می یابد زیرا بازار به نصف شدن آینده و ارتقاء اندازه بلاک تطبیقی ​​نگاه می کند.روز شنبه، 2 مارس، ارزش بیت کوین کش شاهد افزایش قابل توجهی بود و در عرض 24 ساعت به بیش از 40 درصد رسید و به حداکثر 451 دلار رسید. این روند صعودی به رویداد پیش‌بینی‌شده نصف شدن نسبت داده می‌شود که قرار است در 16 روز اتفاق بیفتد، و به‌روزرسانی آینده در سال 2024، که انتظار می‌رود یک برنامه تطبیقی ​​را اجرا کند. […]