تحلیلگر: بانک تایلند ذخایر طلا را تقویت می کند تا سیستم معاملاتی دلارزدایی را تقویت کند که توسط CBDC تامین می شود.

تحلیلگر: بانک تایلند ذخایر طلا را تقویت می کند تا سیستم معاملاتی دلارزدایی را تقویت کند که توسط CBDC تامین می شود.

تحلیلگر: بانک تایلند در حال افزایش ذخایر طلا در فشار سیستم معاملاتی با سوخت CBDC استبه گفته Jan Nieuwenhuijs، تحلیلگر بازار طلا، بانک تایلند ممکن است ذخایر طلای خود را برای تقویت یک سیستم معاملاتی دلارزدایی افزایش دهد. Nieuwenhuijs بیان می‌کند که خریدهای دائمی طلا توسط بانک تایلند ممکن است نشان‌دهنده آمادگی این کشور برای رسیدگی به عدم تعادل تجاری احتمالی ناشی از استفاده از Mbridge، یک پروژه تسویه مرزی CBDC باشد. […]