تحلیل ها نشان می دهد که زیان های عملیاتی فدرال رزرو به 176 میلیارد دلار رسیده است

تحلیل ها نشان می دهد که زیان های عملیاتی فدرال رزرو به 176 میلیارد دلار رسیده است

تحلیل ها نشان می دهد که زیان های عملیاتی فدرال رزرو به 176 میلیارد دلار رسیده استبر اساس گزارش تحقیقاتی Pam Martens و Russ Martens، صاحبان و اپراتورهای wallstreetonparade.com، فدرال رزرو ایالات متحده از 28 سپتامبر 2022 به طور مداوم متحمل زیان عملیاتی شده است که در مجموع تا 19 ژوئن 2024 بالغ بر 176 میلیارد دلار بوده است. این ضررها ناشی از فدرال رزرو نرخ های بهره بالاتری را برای موجودی ذخیره (5.4٪) پرداخت می کند که در درجه اول به نفع مگابانک هایی مانند […]