تنظیم کننده آفریقای جنوبی 30 مورد از عملیات رمزنگاری بدون مجوز را بررسی می کند

تنظیم کننده آفریقای جنوبی 30 مورد از عملیات رمزنگاری بدون مجوز را بررسی می کند

تنظیم کننده آفریقای جنوبی 30 مورد از عملیات رمزنگاری بدون مجوز را بررسی می کندبخش اجرایی در سازمان رفتار بخش مالی آفریقای جنوبی (FSCA) تیمی را برای بررسی افراد یا نهادهایی که خدمات مالی رمزنگاری را بدون مجوز مناسب انجام می دهند تشکیل داده است. در حال حاضر 30 پرونده در دست بررسی است. هدف FSCA محافظت از مردم و حفظ عدالت صنعت با اتخاذ اقدامات قاطع در برابر مشاغل غیرقانونی رمزنگاری است. تنظیم کننده خواهد شد […]