تیم دیو رمزی اصرار دارد که کریپتو سرمایه‌گذاری خوبی نیست – می‌گوید «به دلایل زیادی خطرناک است»

تیم دیو رمزی اصرار دارد که کریپتو سرمایه‌گذاری خوبی نیست - می‌گوید «به دلایل زیادی خطرناک است»شرکت Ramsey Solutions، کارشناس امور مالی شخصی و نویسنده پرفروش دیو رمزی، معتقد است که ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری خوبی نیست. ما نمی گوییم که ارز دیجیتال از بین می رود. و ما نمی گوییم که این وحشتناک است … اما همانطور که همه چیز امروز است، فقط بگویید نه،” تیم Ramsey Solutions توصیه کرد. Ramsey Solutions توصیه می کند “فقط بگو نه” […]