جاستین سان، بنیانگذار Tron، در میان کاهش قیمت، BTC Stash دولت آلمان را خریداری می کند

جاستین سان، بنیانگذار Tron، در میان کاهش قیمت، BTC Stash دولت آلمان را خریداری می کند

جاستین سان، بنیانگذار Tron، در میان کاهش قیمت، BTC Stash دولت آلمان را خریداری می کنددر میان کاهش قیمت بیت کوین و انتقال میلیون ها دلار بیت کوین توسط دولت آلمان، جاستین سان، بنیانگذار ترون در X اعلام کرد که آماده است بقیه بیت کوین را از دولت آلمان خریداری کند. من مایلم با دولت آلمان برای خرید تمام بیت کوین خارج از بازار مذاکره کنم تا به حداقل برسانم. […]