جک دورسی تصور می کند بیت کوین جایگزین دلار آمریکا می شود – پیش بینی می کند بیت کوین به یک میلیون دلار برسد

جک دورسی تصور می کند بیت کوین جایگزین دلار آمریکا می شود - پیش بینی می کند بیت کوین به یک میلیون دلار برسد

جک دورسی تصور می کند بیت کوین جایگزین دلار آمریکا می شود - پیش بینی می کند بیت کوین به یک میلیون دلار برسدمیلیاردر جک دورسی آینده ای را پیش بینی می کند که در آن بیت کوین می تواند جایگزین دلار آمریکا به عنوان ارز غالب جهانی شود. او سناریویی را پیش‌بینی می‌کند که در آن ارزش بیت‌کوین می‌تواند تا سال 2030 به 1 میلیون دلار برسد. دورسی با برجسته کردن ماهیت غیرمتمرکز ارز دیجیتال، بر پتانسیل آن برای دموکراتیک کردن سیستم‌های مالی و کاهش اتکا به موسسات بانکی سنتی تاکید می‌کند. جک دورسی پیش بینی می کند […]