دادگاه سنگاپور شرکت Multichain را به پرداخت 2.19 میلیون دلار به بنیاد فانتوم محکوم کرد

دادگاه سنگاپور شرکت Multichain را به پرداخت 2.19 میلیون دلار به بنیاد فانتوم محکوم کرد

دادگاه عالی سنگاپور شرکت Multichain را به پرداخت 2.19 میلیون دلار به بنیاد فانتوم محکوم کرددادگاه عالی سنگاپور غرامتی بالغ بر 2.19 میلیون دلار به Fantom Foundation Ltd. در پرونده ای علیه Multichain Foundation Ltd. و Multichain Pte Ltd. داده است. قوانین دادگاه سنگاپور در پرونده Multichain Fantom Foundation Ltd. (the […]