دادگاه نیجریه دعوی حقوقی مدیر اجرایی فراری بایننس را رد کرد

دادگاه نیجریه دعوی حقوقی مدیر اجرایی فراری بایننس را رد کرد

دادگاه نیجریه دعوی حقوقی مدیر اجرایی فراری بایننس را رد کردیک دادگاه نیجریه شکایت نقض حقوق بشر را که توسط مدیر فراری Binance، Nadeem Anjarwalla، علیه سازمان های مجری قانون ارائه شده بود، رد کرد. گزارش شده است که قاضی اینیانگ اکوو در حکم خود فقدان وکالت قانونی آنجاروالا را یکی از دلایل رد دعوا ذکر کرده است. فقدان نمایندگی Binance Exec منجر به رد شکایت در دادگاه نیجریه شد […]