دامنه های غیرقابل توقف برای ارائه ورود به Web3 به Pudgy Penguins Metaverse

دامنه های غیرقابل توقف برای ارائه ورود به Web3 به Pudgy Penguins Metaverse

دامنه های غیرقابل توقف برای ارائه ورود به Web3 به Pudgy Penguins MetaverseUnstoppable Domains، یک بازیکن کلیدی در دامنه‌های Web3 و راه‌حل‌های هویت دیجیتال، یکپارچگی با Pudgy Penguins را اعلام کرده است و کاربران را قادر می‌سازد تا با استفاده از نام‌های دامنه pudgy. خود به Pudgy World دسترسی پیدا کنند. این یکپارچه سازی به کاربران اجازه می دهد تا ورودهای مبتنی بر رمز عبور سنتی را دور بزنند و دسترسی ساده تری را ارائه می دهند که به اعتبار Web2 متکی نیست. این رویکرد نه تنها تقویت می کند […]