دوزخ خشمگین: بیش از 3 درصد از تمام منابع اتر از زمان اجرای EIP-1559 سوزانده شده است

دوزخ خشمگین: بیش از 3 درصد از منبع اتر سوخته استاتریوم بخش قابل توجهی از عرضه خود را از زمان به‌روزرسانی لندن که در آگوست 2021 اعمال شد کاهش داده است. بر اساس ultrasound.money، پورتالی که چندین آمار مرتبط با سوختگی ETH را ثبت می‌کند، بیش از 4 میلیون اتر (3.2٪) از اتر حذف شده است. شبکه از زمان پذیرش EIP-1559، که نحوه محاسبه هزینه ها را تغییر داد. سوختگی EIP-1559 […]