دولت آلمان بیش از 3100 بیت کوین را رها می کند و اکنون کمتر از 10000 بیت کوین دارد

دولت آلمان بیش از 3100 بیت کوین را رها می کند و اکنون کمتر از 10000 بیت کوین دارد

دولت آلمان بیش از 3100 بیت کوین را رها می کند و اکنون کمتر از 10000 بیت کوین دارددر ساعت 9:50 صبح روز چهارشنبه، دولت آلمان 13110 بیت کوین را برگزار کرد. تا ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه، ذخیره به 9925 بیت کوین کاهش یافت و کیف پول ها اکنون زیر 10000 بیت کوین دارند. کیف پول بیت کوین آلمان هزینه های شبکه را بیش از حد پرداخت می کند زیرا دارایی ها به 9925 بیت کوین در طول شب و تا ساعات صبح (EDT) کاهش می یابد، کیف پول بیت کوین آلمان (BTC) واگذار شد. […]