دولت ایالات متحده رمزارزهای توقیف شده را به عنوان “اموال غیر پولی” گزارش می کند

دولت ایالات متحده رمزارزهای توقیف شده را به عنوان "اموال غیر پولی" گزارش می کند

هیئت حسابداری فدرال اعلام می کند دارایی های دیجیتالی توقیف شده هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری فدرال (FASAB) تصریح کرده است که دارایی های رمزنگاری توقیف شده باید به عنوان “اموال غیر پولی” در نظر گرفته شود در حالی که ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) باید به عنوان ابزار پولی تلقی شوند. مقام فدرال ادعا می‌کند که ارزهای دیجیتال «معمولاً همه ویژگی‌های پولی را ندارند» و تأکید می‌کند که «به عنوان یک واحد حساب مؤثر نیستند. […]