دولت سالوادور اصلاح قانون بانکداری بیت کوین را معرفی می کند

دولت سالوادور اصلاح قانون بانکداری بیت کوین را معرفی می کند

دولت سالوادور اصلاح قانون بانکداری بیت کوین را معرفی می کنددولت سالوادور ابتکاری را برای تسریع در گنجاندن بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بخش بانکداری سرمایه گذاری خود ارائه کرده است. اصلاح قانون بانکداری ارائه شده به مجلس ملی به سرمایه گذاران خصوصی اجازه می دهد تا بانک هایی را تشکیل دهند که می توانند خدماتی را در بیت کوین و استیبل کوین برای سرمایه گذاران پیچیده ارائه دهند دولت سالوادور لایحه ای را ارائه می دهد تا به خصوصی اجازه دهد. […]