دو آدرس بیت کوین خواب دیگر از خواب بیدار می شوند و 1045 بیت کوین را جابجا می کنند

دو آدرس بیت کوین خواب دیگر از خواب بیدار می شوند و 1045 بیت کوین را جابجا می کنند

دو آدرس بیت کوین خواب دیگر از خواب بیدار می شوند و 1045 بیت کوین را جابجا می کننددو روز پیش، یک کیف پول بیت کوین خفته بیش از 1000 بیت کوین را در 5 جولای جابه جا کرد و از آن زمان، دو بیداری قابل توجه دیگر در 48 ساعت گذشته رخ داده است. روز شنبه، آدرسی که در دسامبر 2013 ایجاد شد، برای اولین بار در بیش از یک دهه، تقریباً 149.99 بیت کوین هزینه کرد. روز یکشنبه، یک کیف پول تاریخی دیگر از آوریل […]