رئیس سابق فدرال رزرو در مورد احتمال 2 کاهش نرخ بهره در سال جاری بحث می کند

رئیس سابق فدرال رزرو در مورد احتمال 2 کاهش نرخ بهره در سال جاری بحث می کند

رئیس سابق فدرال رزرو در مورد احتمال 2 کاهش نرخ بهره در سال جاری بحث می کنداریک روزنگن، رئیس سابق فدرال رزرو بوستون، احتمال دو کاهش نرخ بهره در سال جاری را تشریح کرده است. او به بحث‌های اخیر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) و ثبات روند تورم اشاره کرد. او گفت: “من انتظار دارم که احتمالاً در چند ماه آینده اعداد تورمی مطلوب تری به دست آوریم.” «فکر نمی‌کنم که ما دچار مشکل شده‌ایم […]