رابرت کیوساکی 10 میلیون دلار بیت کوین و 15000 دلار طلا را پس از سقوط بزرگ بازار پیش بینی کرد.

رابرت کیوساکی 10 میلیون دلار بیت کوین و 15000 دلار طلا را پس از سقوط بزرگ بازار پیش بینی کرد.

رابرت کیوساکی 10 میلیون دلار بیت کوین و 15000 دلار طلا را پس از سقوط بزرگ بازار پیش بینی کرد.رابرت کیوساکی، نویسنده پدر پولدار، پدر فقیر، یک سقوط اقتصادی قریب الوقوع و به دنبال آن بازار صعودی قابل توجهی را پیش بینی می کند که در آن بیت کوین می تواند به راحتی به 10 میلیون دلار در هر سکه، طلا به 15000 دلار در هر اونس و نقره به 110 دلار در هر اونس برسد. کیوساکی پیشنهاد می کند که این چرخه به دلیل کاهش اعتماد به ارزهای فیات و سوابق تاریخی اجتناب ناپذیر است. […]