رایان سلکیس، بنیانگذار مساری، مارتین شکرلی را متهم کرد که به طور مخفیانه برای آسیب رساندن به کمپین ترامپ از طریق DJT کار می کند.

رایان سلکیس، بنیانگذار مساری، مارتین شکرلی را متهم کرد که به طور مخفیانه برای آسیب رساندن به کمپین ترامپ از طریق DJT کار می کند.

رایان سلکیس، بنیانگذار مساری، مارتین شکرلی را متهم کرد که مخفیانه کار می کند تا به کمپین ترامپ آسیب برساند.رایان سلکیس، موسس و مدیرعامل مساری، یک شرکت اطلاعاتی بازار ارزهای دیجیتال، از مارتین شکرلی “برو داروسازی” به دلیل همکاری با آژانس های فدرال برای آسیب رساندن به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ انتقاد کرده است. شکرلی، که ظاهراً خالق DJT است، این تصور را نادیده گرفت و سلکیس را به خاطر “تماشا زیاد فیلم” خواند. رایان سلکیس از مساری، مارتین شکرلی را به سازماندهی متهم می کند […]