سازمان دیده بان فدرال 4 بانک بزرگ ایالات متحده را به دلیل عدم مدیریت بحران معرفی می کند. تجدید نظر در وصیتنامه زندگی را تقاضا کنید

سازمان دیده بان فدرال 4 بانک بزرگ ایالات متحده را به دلیل عدم مدیریت بحران معرفی می کند.  تجدید نظر در وصیتنامه زندگی را تقاضا کنید

سازمان دیده بان فدرال 4 بانک بزرگ ایالات متحده را به دلیل عدم مدیریت بحران معرفی می کند.  تجدید نظر در وصیت نامه زندگی را تقاضا کنیدمقامات فدرال به کمبودهای اساسی در استراتژی های مدیریت بحران – معروف به “وصیت نامه زنده” – چهار بانک بزرگ ایالات متحده اشاره کرده اند که نشان دهنده فشار برای محافظت قوی تر در برابر آشفتگی مالی است. شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) و فدرال رزرو اعلام کردند که برنامه های بانک آمریکا، سیتی گروپ، گلدمن ساکس و جی پی مورگان چیس کمتر از انتظارات بوده است. […]