شانس ترامپ در انتخابات 2024 در پلی مارکت به 66 درصد رسید. انتظار می رود GOP کنگره را کنترل کند

شانس ترامپ در انتخابات 2024 در پلی مارکت به 66 درصد رسید.  انتظار می رود GOP کنگره را کنترل کند

شانس ترامپ در انتخابات 2024 در پلی مارکت به 66 درصد رسید.  انتظار می رود GOP کنگره را کنترل کندچشم انداز دونالد ترامپ برای پیروزی در انتخابات 2024 افزایش یافته است، به طوری که بازار پیش بینی Polymarket شانس او ​​را تا 2 ژوئیه 2024 66 درصد گزارش کرده است. در همین حال، شرط بندی به ارزش 294 میلیون دلار نشان می دهد که شانس جو بایدن، رئیس جمهور فعلی، 18 درصد است. بر اساس پیش بینی بازارها، ترامپ در انتخابات 2024 بر بایدن ترجیح داد پیش بینی مبتنی بر چند ضلعی […]