شاهد نیجریه ای می گوید که کاربران بایننس با هویت های جعلی کار می کنند

شاهد نیجریه ای می گوید که کاربران بایننس با هویت های جعلی کار می کنند

شاهد نیجریه ای می گوید که کاربران بایننس با هویت های جعلی کار می کنندیکی از شاهدان در محاکمه پولشویی نیجریه علیه بایننس ادعا کرده است که بسیاری از کاربران محلی پلتفرم مبادله ارزهای دیجیتال با هویت های جعلی کار می کنند. شاهد همچنین ادعا کرد که بایننس با اجازه به کاربران برای برداشتن نایرا نیجریه (NGN) که یک فعالیت تنظیم شده است، قوانین محلی را نقض می کند. اتهامات پولشویی معاون […]