صرافی کریپتو هند Coindcx با خرید Bitoasis جهانی می شود

صرافی کریپتو هند Coindcx با خرید Bitoasis جهانی می شود

صرافی کریپتو هند Coindcx با خرید Bitoasis جهانی می شودصرافی کریپتو هند Coindcx با خرید پلتفرم دارایی دیجیتال خاورمیانه Bitoasis در حال گسترش در سطح جهانی است. این حرکت استراتژیک حضور Coindcx را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) تقویت می‌کند و در عین حال به Bitoasis اجازه می‌دهد تا برند و رهبری خود را حفظ کند و نشان‌دهنده مرحله جدیدی از رشد و بلوغ برای هر دو شرکت است. نقطه عطف بزرگ: 2 بازار […]